English - Diné Glossary
(Diné Bitsíís - The Human Body)English → Diné:   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Diné → English:   [ A B Ch, Ch D, Dl, Dz E G, Gh H, Hw I J K, K, Kw L, Ł M N O S, Sh T, T, Tl, Ts, Ts W X Y Z, Zh ]
[ Colors Day and Night Days of the Week Human Body Kinship Months of the Year Numbers Time ]


Diné Bitsíís – The Human Body (Head and Neck, Arm, Torso and Internal Organs, Leg)

 
    ———— 0 ————    
 

Atsii / Atsiitsiin / Tsiitsiin dóó AkosThe Head and Neck

átágí
bangs, temple hair
átágí kékęę , bítágí kékęę  (to wear bangs)
Return to Top

dághá , dághaa
beard
dághá neeshchozh  (thin beard)  or  (sparse beard)
Return to Top

atsiighąą
brain
atsiighąą bikéstiígíí  (brain sac)
Return to Top

aniitsį
cheek
aniishtłah  (dimple of cheek)
dighaz  (fleshy protrusions on the interior side of a sheep's cheek)
Return to Top

aniishjaa
cheekbone
Return to Top

ayaatsiin , yaatsiin
chin
ayaatsiin deezáhígíí  (tip of chin)
ayaayááh  (under the chin)
ayaatsįį gónaa  (across the jaw and chin)
ayaayááh gónaa , azénágháán gónaa  (around the neck under the chin)
ayaadáá  (surface of the lower jaw and chin)  or  (area below the lower lip to the point of the chin and from ear to ear)
Return to Top

átáá hanootsee
cowlick, hair whorl of the head, crown of the head where hair spirals
Return to Top

átáá hanootsee
crown of the head where hair spirals, hair whorl of the head, cowlick
Return to Top

ajaa
ear
ajaatsííngóó  (along the area around the ear)
ajééhtiizh , jééhtiizh  (ear wax)
ajaashtłah  (fold of the ear)
ajaatah  (hollow or niche under the ear)
ajaayi  (inner ear)
ajaastsiingi  (on the area back of the ear)
jaachį́į́d  (short earned)  or  (stubby eared)
ayóí ááshjaa  (big eared)
Return to Top

ajaa yaago náátiígíí , jaadeezti
ear lobe
Return to Top

ajaayi dáádiníbaalí
eardrum
Return to Top

azágí
esophagus
Return to Top

anáá
eye
anábąąh  (area surrounding the eye)
anáyaa  (a fold or wrinkle under the eye especially in sheep or deer)
ánákee  (one's own eye)
Return to Top

anákee , nákee
eye area, eye socket
Return to Top

anákee , nákee
eye socket, eye area
Return to Top

anázhiin
eye (iris of the)
Return to Top

anáchooshtłah
eye (outside corner of the)
Return to Top

anázhiin ałníídíígíí
eye (pupil of the)
Return to Top

anágaii
eye (white of the)
Return to Top

anátoo
eyeball (liquid contained in the)
Return to Top

anátsiin , anáteesh
eyebrow
anátsiingi  (on the ridge of the eyebrow)
anátsiin gónaa  (across the ridge of the eyebrow)
Return to Top

anádiz , nádiz
eyelash
nádiz beelyaaígíí  (false eyelash)
Return to Top

anázis , anáziz
eyelid
nádiz beelyaaígíí  (false eyelash)
Return to Top

anátah
eyelid (under the)
Return to Top

anáta
eyes (between the)
Return to Top

anii
face
Return to Top

aniikiiz , átłah
face (side of)
Return to Top

átáá hoditódí
fontanel, fontanelle
Return to Top

átáá hoditódí
fontanelle, fontanel
Return to Top

átáá
forehead
átáá gónaa  (across the forehead)
Return to Top

tsiighá , atsii , atsiigha
hair
tsiighá tóó bidaalyaaígíí  (artificial hair)
Return to Top

átáá hanootsee
hair whorl of the head, cowlick, crown of the head where hair spirals
Return to Top

atsii , atsiitsiin , tsiitsiin
head
alą́ąjį , bilą́ąjį , bitsi , atsi  (at the head)
atsiiyah , atsiiyah  (back of the head)
atsiitáád  (crown of the head)  or  (top of the head)
átáá hanootseeí  (crown of the head where hair spirals)
ajaatahdę́ę́  (from the side of the head)
atsiiyah haldzis  (hollow at the back of the head)
adee háááhá  (horn area of the head)
atsiitahgi  (on the head)
ajaatah  (side of the head and base of the ear)
átłah  (side of the head and face)
átáá hoditódí  (fontanelle)  or  (fontanel)  or  (soft spot on the head of a baby)
Return to Top

anázhiin
iris of the eye
Return to Top

ayaatsiin
jaw
ayaatsįį gónaa  (across the jaw and chin)
ayaadáá  (surface of the lower jaw and chin)   or   (area below lower lip to the point of the chin and from ear to ear)
ayaatsiin biih yíáhígíí  (the joint of the jaw below the ear)
Return to Top

adaa
lip
bidaadeeshchid  (to be thick-lipped)
Return to Top

azéé
mouth
awóshtłah , awooshtłah  (back side of the mouth including the inner cheek surface)  or  (the point where the rows of teeth end)
azéé góne  (inside the mouth)
azahatágí , azahatáád  (palate)
Return to Top

nééshtił , nééshto
mucus
Return to Top

dághá , dághaa , adághaa
mustache
dághaashzhiin  (black mustache)
dághaałtsoii  (blonde mustache)
dághá shizhood  (bunched mustache)
dághá yishchil  (curly mustache)
dághaałbáhí  (gray mustache)
dághá yázhí  (little mustache)
dághaanézí  (long mustache)
dághá deeshzhahí  (pronged mustache)
dághaałchíí  (red mustache)
dághá dah shijaa  (sparse mustache)
dághá dah siláí , dághaatsósí  (thin mustache)
dághá sikaad  (tufted mustache)
dághá yisdis  (twisted mustache)
dághaałgaii  (white mustache)
dághashchíín  (false mustache)
Return to Top

áchį́į́shtah
nasal
Return to Top

akos
neck
akos binedę́ę́  (from the back of the neck)
akos biniidę́ę́  (from the side of the neck)
atsiiyastáán  (muscle at the back of the neck)
atsiiyah , atsiiyah haldzisí  (nape of the neck)
atsiiyastáahgi  (on the side of the back of the neck)
atsiiyah  (scruff of the neck)
Return to Top

akoniłti
neck tendons (spinal)
Return to Top

akostsin
neckbone
Return to Top

áchįįh
nose
chį́į́h is a component of many other names of the nose as shown below:
chį́į́h ádinii  (no nose)  or  (noseless)
chį́į́h agodí  (stump nose)  or  (stub nose)
chį́į́h dah ditáhii  (thin nose)  or  (needle nose)
chį́į́h deg siání  (pug nose)
chį́į́h digizii  (crooked nose)  or  (hook nose)
chį́į́h haakąąłii  (hook nose)  or  (eagle like nose)  or  (eagle beak)
chį́į́shchohí  (big nose)
chį́į́shtélí  (broad nose)  or  (flat nose)
chį́į́shyázhí  (little nose)  or  (snub nose)
chį́į́h sitłéé  (flat nose)
chį́į́h yaalkaalí  (turned up nose)
chį́shchį́į́d , chį́į́shchį́į́d  (snub nose)
áchį́į́shníí gónaa  (across the mid-nose)
áchį́shníí  (center of the nose)
áchį́į́shtłah  (depression on the lower side of the nose)
áchį́į́h biniidę́ę́  (from the side of the nose)
áníí góne  (inside the nose)
anéédił , néédił  (noseblood)
áchį́į́shníigi  (on the mid-nose)
áchį́į́h bąąh  (on the nose)
áchį́įhgi  (on the exterior of the nose)
bíchį́į́shką́ą́h  (right on its nose)
áchį́shką́ą́h  (slope of the nose)
áchį́shlą́ą́d , áchį́į́hlátah  (tip of the nose)
ayóí ááshchį́į́h  (to be big nosed)
Return to Top

áchį́į́stsiin
nose (bone of)
Return to Top

anáta
nose (bridge of)
Return to Top

áníí
nostril
ádíníí  (one's own nostrils)
Return to Top

azahatágí , azahatáád
palate
Return to Top

áchį́į́shtłah
philtrum
Return to Top

anázhiin ałníídíígíí
pupil of the eye
Return to Top

atsiighąą ałnaa bidiitiígíí
retina
Return to Top

aniikiiz nidootło
sideburn
Return to Top

áchį́į́shtah , áchį́į́shtahá , áchį́į́shtah nahwiisdzání
sinus(es)
áchį́į́shtah nahwiisdzání nanichaad  (sinusitis)
Return to Top

tsiitsiin , atsiitsiin
skull
Return to Top

akoniłti
spinal neck tendons
Return to Top

íígháán
spine
íígháán deedzaá  (along the ridges of the spine)
íígháán ałníí  (area of the mid spine)
íígháán ahadaditání  (joints of the spine)
atséakid  (lower spine)
agąąstsiin ałch nahííláhé  (spinal area between the scapulae)
Return to Top

atséakid
spine (lower)
Return to Top

awoo
teeth, tooth
awótah  (area between the lower or upper front teeth and the gums)
awógiizh  (gap between teeth as where one tooth is missing)
awókiz  (space between the teeth)
biwoo násgai  (to have a good set of teeth)
awoo azanátį́hígíí sizéé hanáshtįįh  (to take out my false teeth)
Return to Top

átłah
temple of the head
Return to Top

átágí
temple hair, bangs
átágí kékęę , bítágí kékęę  (to wear bangs)
Return to Top

adáyi
throat
adáyi góyaa  (down the throat)
bizádíshgéésh  (to cut his throat)
bidáyi hashchíí  (to have a sore throat)
bidáyi dáhodíníchaad  (to have one's throat swell shut as in diptheria)
Return to Top

atsoo
tongue
atsoo bąąh , atsoo bikáá  (on the tongue)
atsólátah  (tip of the tongue)
atsoo biyaadę́ę́  (under the tongue)
sitsoo haashgééd  (to stick out one's tongue)
Return to Top

akááz
tonsil
akááz dideeshchii  (tonsilitis)
Return to Top

awoo
tooth, teeth
awótah  (area between the lower or upper front teeth and the gums)
awógiizh  (gap between teeth as where one tooth is missing)
awókiz  (space between the teeth)
biwoo násgai  (to have a good set of teeth)
awoo azanátį́hígíí sizéé hanáshtįįh  (to take out my false teeth)
Return to Top

azooł
trachea, windpipe
Return to Top

azooł
windpipe, trachea
Return to Top

 
    ———— 0 ————    
 

Agaan – The Arm

agaan
arm
Return to Top

agaan bita sitání
arm (upper)
Return to Top

acháayah
armpit
Return to Top

achoozhlaa
elbow
Return to Top

álá diníbíní , álázhoozh
finger
Return to Top

bee naalchidí
finger (index)
Return to Top

áláyázhí
finger (little)
Return to Top

álánééz
finger (middle)
Return to Top

yoostsah bąąh siání
finger (ring)
Return to Top

áláshghaan , láshghaan
fingernail
Return to Top

agaanlóó , agąąlóó , agąąyaaí
forearm
Return to Top

ála
hand
Return to Top

álátłááh
hand (palm of)
Return to Top

bee naalchidí
index finger
Return to Top

ála ahą́ą́h dadéáhígi
knuckles
Return to Top

áláyázhí
little finger
Return to Top

álánééz
middle finger
Return to Top

álátłááh
palm of hand
Return to Top

álázhoozh
phalanges of the hand
Return to Top

yoostsah bąąh siání
ring finger
Return to Top

álátsoh
thumb
Return to Top

agaan bita sitání
upper arm
Return to Top

álátsíín , látsíín
wrist
Return to Top

 
    ———— 0 ————    
 

Azhi dóó Atsą́ SiléíThe Torso and Internal Organs

atsą́ , atsą́níígónaa
abdomen
Return to Top

dił łichíígíí
arterial blood
Return to Top

atsoos łichíígíí , atsoostsoh , atsoostsoh łichíígíí
artery
Return to Top

anághah , anághahí
back of a human
Return to Top

atłizh
bile
Return to Top

alizh bizis , łizh bee dahsiyínígíí
bladder
Return to Top

dił
blood
Return to Top

dił łichíígíí
blood (arterial)
Return to Top

dił bitoo
blood serum
Return to Top

dił dootłizhígíí
blood (venous)
Return to Top

atsoos , atsóóz
blood vessels
Return to Top

akáshtło , atáshtło
body hair
Return to Top

atsíís , atah , azhi , atsíís táá jizíínítę́ę́
body (physical)
Return to Top

atsíís bitoo , atsíís too
body fluid
Return to Top

tsin
bones
Return to Top

atłaa
butt, buttocks
Return to Top

atłaa
buttocks, butt
Return to Top

achozh
calf
Return to Top

ooshgę́ę́zh
cartilage
Return to Top

atsid naatsǫǫdii , tsésǫ naatoodí
celluloid
Return to Top

ajéítsiin , adzéétsiin
chest
Return to Top

atog
clavicle
Return to Top

dił biyi ndaaeełígíí
corpuscle
Return to Top

achą́shjish , atsą́shjish
diaphragm
Return to Top

atłizh
gall
Return to Top

akááz jéíádįįh siłį́į́
gland (tubercular)
Return to Top

bikee dzídeesghisgo dah jiichii , bikee baa hodiisiih , bikee baa hodiisxiih
goose pimples
Return to Top

ajéídíshjool , ajéí
heart
Return to Top

akai
hip
Return to Top

achíí
intestine
Return to Top

atsą́áshkazhí , achą́áshkazhí
kidney
Return to Top

azid
liver
Return to Top

ajéí yilzólii , ajéí łichíígíí
lung
Return to Top

awol
marrow
Return to Top

adoh
muscle
Return to Top

atséé
navel
Return to Top

atsóóz
nerves
Return to Top

alohke
pancreas
Return to Top

atsíís , atah , azhi , atsíís táá jizíínítę́ę́
physical body
Return to Top

alizh bikááz
prostate gland
Return to Top

akai binanía , ánanía
pubic bone
Return to Top

aghaa
pubic hair
Return to Top

átsą́ą́
ribs
Return to Top

awos
shoulder
Return to Top

aghąąstsiin , aghąąghah
shoulder blade
Return to Top

atsíís tsin , atsin naazáhígíí
skeleton
Return to Top

físhgháán tsiighąą bii níti , físhgháántsiighąą íígháántsiighąą
spinal cord
Return to Top

físhgháán , figháán
spine
Return to Top

atélí
spleen
Return to Top

abid
stomach
Return to Top

ajáád bita sitánígíí , atsooskid
thigh
Return to Top

adzéétsin , ajéístsiin
thorax
Return to Top

azhi
torso
Return to Top

akááz jéíádįįh siłį́į́
tubercular gland
Return to Top

acháháyahghaa
underarm hair
Return to Top

iishchid
uterus
Return to Top

atsoos dootłizhígíí , atsoostsoh dootłizhígíí
vein
Return to Top

dił dootłizhígíí
venous blood
Return to Top

físhgháán , fígháán
vertebrae
Return to Top

aníí , oozhníí , oozhníígónaa
waist
Return to Top

iishchid
womb
Return to Top

 
    ———— 0 ————    
 

Ajáád – The Leg

akétsíín , kétsíín
ankle
Return to Top

akéniid
ball of the foot
Return to Top

akétsoh
big toe
Return to Top

akétal
heel of the foot
Return to Top

akee
foot
Return to Top

akéniid
foot (ball of the)
Return to Top

akétal
foot (heel of the)
Return to Top

akéníí
foot (instep of the)
Return to Top

akézhoozh
foot (phalanges of the)
Return to Top

akéníí
instep of the foot
Return to Top

agod
knee
Return to Top

agod distání
knee cap
Return to Top

ajáád
leg
Return to Top

akéyázhí
little toe
Return to Top

akézhoozh
phalanges of the foot
Return to Top

akédiníbiní , akézhoozh
toe
Return to Top

akétsoh
toe (big)
Return to Top

akéyázhí
toe (little)
Return to Top

akéshgaan
toenail
Return to Top

You are visitor 8,274 to Glossary_HumanBody.cfm since 06/24/11
and visitor 17,034,929 to LAPAHIE.com since 06/15/97

URL: http://www.lapahie.com /Glossary_HumanBody.cfm
Creator(s): Harrison Lapahie Jr.
Dated Created: 06/24/2011
Version: 2.0
Updated: 05/27/2014
Curator(s): Harrison Lapahie Jr.
Resource(s): Harrison Lapahie Jr., Navajo Times
Questions/Comments: Harrison Lapahie Jr.

Glossary_HumanBody.cfm: Copyright © 2011 - Harrison Lapahie Jr. - All Rights Reserved.